Vaša privatnost je osigurana velikim dvorištem okruženim kućama na istočnoj i sjevernoj strani, kamenim zidom i crkvom sa južne i zapadne strane. Najbliže naselje je udaljeno 1 km.

Imamo dvije kuće za najam, i možete ih iznajmiti zajedno ili odvojeno.